สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

“ปศุสัตว์เขต1 มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 9,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือเกษตรกรชุมชนแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จากภัยน้ำท่วม”
                  วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสือเต้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท หัวหน้ากลุ่มฯ ปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม อาสาสมัครปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน9,000กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยนำ้ท่วม ในพื้นที่ชุมชนแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
                 สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมบูรณาการกับเทศบาล อบต. มูลนิธิ อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือเกษตรกรในทันทีในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี เพื่ออพยพสัตว์ แจกเสบียงพืชอาหารสัตว์ แจกแร่ธาตุ เวชภัณฑ์รักษาสัตว์ ดูแลสุขภาพสัตว์ทั้งโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร สัตว์ปีก รวมทั้งสุนัขและแมวด้วย

03 10 64 01

03 10 64 02

03 10 64 03

03 10 64 04

03 10 64 05 03 10 64 06