สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายนิธิวัชร์ รัดแรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยนำ้ท่วมในพื้นที่ ตำบลหนองกระเบียน,ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยช่วยอพยพสัตว์ขึ้นไปเลี้ยงในพื้นที่สูงมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน, แจกแร่ธาตุ,เวชภัณฑ์,รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย โคเนื้อ 40 0ตัว แพะ 60 ตัว สุกร 40 ตัว และไก่ 1,000 ตัว

29 09 64 01

29 09 64 02

29 09 64 03

29 09 64 04

29 09 64 05 29 09 64 06