สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

การปฎิเสธความรับผิด [Disclaimer] 

ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย, เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกแสดง"ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยปฏิเสธความรับผิดทั้งมวล สำหรับการรับประกันทั้งที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายในความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ไม่รับประกันว่าการปฏิบัติการที่อยู่ในเนื้อหาจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด, ความผิดพลาดนั้นจะถูกแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์จะต้องไม่มีไวรัสหรือส่วนที่เป็นอันตราย อื่นๆ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดไม่รับประกันหรือให้การรับรองในส่วนของการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดูแลโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวมิได้ถือว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ อนุมัติหรือรับรอง เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซด์นั้น