สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

แผนที่แสดงสถานที่อพยพสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2561

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ