สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (9 ก.พ. 64) (อ่านรายละเอียด)