สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศสุัตว์) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (อ่านรายละเอียด)