สถิติผู้เข้าชม (Truehits)

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดลพบุรี ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pro23 07 64