ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (25 ก.ย. 61)  (อ่านรายละเอียด)