ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.ย. 61) (อ่านรายละเอียด)