ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Webmaster)

พัฒนาเว็บไซต์ โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
Tel 0-3662-6088-9 ต่อ 16 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.