ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (23 พ.ค.62) (อ่านรายละเอียด)