ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานด้านผสมเทียม) จำนวน 1 อัตรา (17 ส.ค. - 11 ก.ย.63) (อ่านรายละเอียด)