แผนที่แสดงข้อมูลฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนม

สำรวจข้อมูล : ณ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560