สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-423970   อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์สำนักงานฯ  http://pvlo-lbr.dld.go.th/webnew/index.php/th/

 map11