ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2561 พร้อมกันทั้งจังหวัด (อ่านรายละเอียด)