การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ /จังหวัดเคลื่อนที่ (อ่านรายละเอียด)