จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในเครือ CPF พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุก “ Knock door at farm สะกิดเตือน PRRS เฝ้าระวัง ASF คุมเข้มมาตรฐานฟาร์มสุกร “

            วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดลพบุรี โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับบริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในเครือ CPF พร้อมจัดกิจกรรมเชิงรุก “ Knock door at farm สะกิดเตือน PRRS เฝ้าระวัง ASF คุมเข้มมาตรฐานฟาร์มสุกร “ ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค PRRS หรือ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับโรค ASF และโรค PRRS รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจในสถานการณ์โรคระบาดของสุกรที่เกิดขึ้นในภาคเหนืออยู่ในขณะนี้ จะได้ไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุ รวมทั้งให้ช่วยกันคุมเข้มในการใช้เข็มฉีดยาภายในฟาร์มเพื่อป้องกันการเกิดฝีหนอง และการมีเข็มฉีดยาหักคาเนื้อสุกร (ดังที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียล )โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกคนช่วยดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่กรมปศุสัตว์กำหนดโดยเคร่งครัดเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการตามมาตรฐานฟาร์มสุกร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงอีกด้วย โดยท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายของจังหวัดในการควบคุมป้องกันโรค PRRS และ โรค AFS ในสุกร พร้อมบรรยายพิเศษการปฏิบัติเพื่อทางรอดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร โดยมีนายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และวิทยากรจาก บมจ. ซี พี เอฟ (ประเทศไทย)
             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรทั้งในส่วนของบริษัทเอง และผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรแบบประกันราคากับบริษัทในพื้นที่ 3 อำเภอ (เมืองลพบุรี ท่าวุ้ง และบ้านหมี่) รวมทั้งปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 60 คน

05 10 63 01

05 10 63 02

05 10 63 03

05 10 63 04

05 10 63 05 05 10 63 06