Big Cleaning Day สู้ Covid - 19

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม  2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ส. BIG CLEANING DAY สู้ COVID – 19” บริเวณรอบสถานที่ปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ  ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อขอรับบริการ

27 03 63 01

27032020bigcleaningday