สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563 

"นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย กันทั้งเมือง"

13 02 63