วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมงานนิทรรศการงานวันดินโลก World Soil Day ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ห้วยกระแทก ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

13 12 62 001  13 12 62 002
13 12 62 003 13 12 62 004
13 12 62 005 13 12 62 006