วันที่ 18 พฤศจิกายน​ 2562 สำนักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัด​ลพบุรี​ร่วมบูรณาการกับหน่วยพัฒนาสุขภาพ​และผลิตโคนม(HHU​)​ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ศูนย์​วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี และสหกรณ์​โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน​ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมให้กับสมาชิกและเกษตรกรของสหกรณ์​โคนมไทย-เดนมาร์ก​ สวนมะเดื่อ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีซึ่งผลปฏิบัติงานในวันนี้ให้บริการแก่เกษตรกรจำนวน 95 ฟาร์ม โคนม 3,299 ตัว และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน ศกนี้ คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนฯให้แก่โคนมได้มากกว่า10,000 ตัว

18 11 62 001 18 11 62 002
18 11 62 004 18 11 62 007
18 11 62 003 18 11 62 006