ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เตือนภัยพบโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  (อ่านรายละเอียด)