ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เตือนเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ช่วงฤดูฝน updateblink2 (อ่านรายละเอียด)