2558 06 23a33

นายสมบูรณ์ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ และนายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานฯ วันพุธที่17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียด

2558_06_23a01.jpg 2558_06_23a02.jpg 2558_06_23a03.jpg

2558_06_23a04.jpg 2558_06_23a06.jpg 2558_06_23a07.jpg

2558_06_23a08.jpg 2558_06_23a09.jpg 2558_06_23a13.jpg

2558_06_23a17.jpg 2558_06_23a19.jpg 2558_06_23a31.jpg

2558_06_23a33.jpg 2558_06_23a40.jpg 2558_06_23a41.jpg

2558_06_23a42.jpg 2558_06_23a44.jpg 2558_06_23a48.jpg

2558_06_23a49.jpg