05 06 63 001รายละเอียด  updateblink2    1. ไฟล์ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ลงวันที่ 5 มิ.ย.63 
                                   2. ไฟล์การจำหน่ายพัสดุชำรุดเเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2562