ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (13 พ.ย. 61) (อ่านรายละเอียด)