ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป้็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการด้านสัตวบาล (29 มี.ค.62) (อ่านรายละเอียด)