ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการด้านสัตวบาล (27 มี.ค.62) (อ่านรายละเอียด)