[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 กันยายน 2560)
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มแบบใหม
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (มาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ)
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ (มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ)
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
ข้อสอบหลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีก
ฟอร์นไทย Font_Thai
หลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานฟาร์มสุกร
แบบฟอร์มจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แบบใหม่)
แบบฟอร์มเบิกรายงานการตรวจไก่/เป็ดที่ฟาร์ม (แบบสพส.001)
ใบขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง / รถรับรอง / รถรับรองประจำจังหวัด / รถอารักขา
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มรายงานปศุสัตว์ตำบล
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
แบบฟอร์มหนังสือภายใน
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัย (กษ 01-03)
แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม
แบบฟอร์มการตรวจประเมินหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มการรายงานโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น กคร. 1- 5
แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รก.1
แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการฟาร์มในคอมพาร์ทเมนต์ (C1)
แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
แบบรายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคระบาดสัตว์ปีก
แบบสอบถามเกษตรกรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ฟสธ.1)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ฟสธ.2
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฟาร์มสาธิตและเกษตรกรเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ฟสธ. 3
แบบสรุปการขึ้นทะเบียนเกษตรกรฟาร์มสาธิตและเกษตรกรเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ฟสธ. 4
แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการฟาร์มในพื้นที่กันช (C2)
แบบรายงานการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคเมื่อสงสัยหรือตรวจพบโรคไข้หวัดนก (รต.)
รายงานไข้หวัดนก AI ประจำเดือน
 
  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th