[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (15 ธ.ค.2560) และ ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค.2560)
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายภานุ 
แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีให้ยืมชุดอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ (TMR) ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ก.น.ช. หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมตามกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 24 - 25  มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมงานแพะเมืองละโว้ ครั้งที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตลาด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1

 เมื่อวันที่ 22 - 23  ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและการศึกษาดูงาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงโคนม

อ่านข่าวย้อนหลัง

 

โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560 โดยวิธีการฝึกอบรมและวิธีการมอบหมายงาน

คำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุร ี
คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
เคล็ดลับการผลิตกากมันหมักยีสต์ เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม-แพะแกะ และสัตว์ปีก


ผู้บริหาร
นายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
     
 

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศ
เกียรติคุณงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี
วันจันทร์์ที่ 5 พฤษภาคม 2557
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
ได้รับรางวัล ดังนี้

<< ธันวาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

 
  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th