[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2560
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณ”
เมื่อวันที่ 8 - 9  กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมงานแพะเมืองละโว้ ครั้งที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายรังสรรค์  ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นางนฤมล  พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทาง ไปตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีนำคณะสื่อมวลชนเครือมติชนทำ ข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมลพบุรี (DHHU)  ดำเนินการฝังไมโครซิพให้กับโค-กระบือตามโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 2 วัน รวมจำนวน 21 ตัว
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และด่านกักกันสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการฝังไมโครซิพให้กับกระบือเพศเมียทุกตัวตามโครงการ พัฒนาการผลิตกระบือเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และ ใช้ในการติดตามโครงการดังกล่าว โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบล บ้านเบิกและตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 ตัว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง และด่านกักกันสัตว์ จังหวัดลพบุรี ร่วมปฏิบัติงานฝังไมโครซิพให้กับกระบือเพศเมียอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีนักศึกษามหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนร่วม ปฏิบัติงาน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิและ ฝังไมโครซิพด้วย
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ และพิธีให้ยืมชุดอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ (TMR) สำหรับใช้เลี้ยงโคนม โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMRสำหรับใช้เลี้ยงโคนม
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมกับชุดเฉพาะ กิจบังคับใช้กฎหมายประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ชุดประสานงานประจำพื้นที่ที่ 4 ด่านกักสัตว์ลพบุรี ด่านกักสัตว์ชัยนาท และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง ร่วมบูรณาการดำเนินตรวจสอบการลักลอบฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ณ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.
นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ภายใต้โครงการสร้างรายได้จาก ปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ท่านภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้โอวาทและคำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก” ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ วัดสว่างจิตร ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหม ี่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
นายรังสรรค์  ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ภายใต้โครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยให้บริการด้านปศุสัตว์แจ้งเตือนช่วงหน้าแล้ง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK เนื้อสัตว์ปลอดภัย กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจัดให้มีการมอบ ใบรับรองฟาร์ม สุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดงให้แก่ฟาร์มสุกรในจังหวัดลพบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เตือนเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงที่อากาศแปรปรวน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นำภาคเอกชน จำนวน 4 ราย มอบไข่ไก่ จำนวน 39,600 ฟอง ให้แก่นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการ “ผู้ว่าฯพานายอำเภอ ผู้ปกครองกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน”
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระในช่วงเช้า จัดงานกีฬา
ปศุสัตว์สัมพันธ์ในช่วงบ่าย เและจัดงาน cowboy night ในช่วงเย็น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ีออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ให้แก่โคนมของเกษตรกรตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใช้เครื่องฉีดอัตโนมัติชนิดไม่ต้องใช้เข็ม ฉีดยา
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล, สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมบูรณาการกับภาคเอกชน(บริษัทเบทาโกร) รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่โคนมของ เกษตรกรอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2558
 เมื่อวันที่ 14 – 18  ธันวาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและการศึกษาดูงาน ตามโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2559 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร TMRสำหรับใช้เลี้ยงโคนม
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ มอบวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์โครงการตามแผนพัฒนา จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมเดินขบวนรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต “ประเทศไทยโปร่งใส” Transparent THAILAND เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล
 เมื่อวันที่ 2 – 4  ธันวาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการศึกษา ดูงาน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2559
 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้ แก่พนักงานราชการจากด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ จำนวน 50 คน ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษ A03 บริเวณอ่างซับเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากประชากรลิง ครั้งที่ 3/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. นายสัตวแพทย์จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออก ปฏิบัติงานควบคุมสัตว์เลี้ยงในบริเวณพื้นที่และเส้นทาง เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำและมาตรการการช่วยเหลือฯ ภาครัฐ ทั้ง 8 มาตรการ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ประชุมชี้แจงวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม รวมทั้งประชุมชี้แจงให้ประธานและสมาชิกสหกรณ์ โคนมพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายสัตวแพทย์จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมลพบุรี (DHHU) ประชุมชี้แจงให้ประธานและสมาชิกสหกรณ์โคนมชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในโคนม ในช่วงปลายฝนต้นหนาว
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ปี 2558/2559 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิต โคนมลพบุรีและสระบุรี (DHHU) ร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อจำกัด จำนวน 41 ราย
เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ และอบต.ชอนม่วง ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ กิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวเพศผู้และเมีย เนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ณ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเทศบาล ตำบลเขาพระงาม จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2015) จังหวัดลพบุรี  ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ ออกปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ำนมดิบจาก ศูนย์รับน้ำนมดิบพร้อมกันทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นำเกษตรกรของจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมงานเทศกาลสินค้าปศุสัตว์ คุณภาพ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เมืองลพบุรี ร่วมให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร ประสบภัยแล้ง ณ วัดหลวงท้าย ตำบลท้ายตลาด จังหวัดลพบุรี
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  เวลา 15.00 น. นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า นายอภิชาติ  พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร ประจำตำบล(ศชก)
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  เวลา 08.15 น. นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น. นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม และหน่วย DHHU ของหวัดลพบุรี ได้บูรณาการกับสหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด จัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ลี้ยงโคนม รวมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ยาสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ประสบภัยแล้ง
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ท่านธนาคม  จงจิระ) ให้เกียรติมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)
เมื่อพุธวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสระโบสถ์ ออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ชุดช่วยเหลือและเยี่ยมเยียนเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (Visit System)
มอบหญ้าแห้งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อธนาคารโค – กระบือ ตามแนวทางพระราชดำริ วังทอง เพื่อบรรเทาปัญหา ผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องส่งสถาน NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด เพื่อตรวจต่ออายุการรับรองเขียงสะอาดของ Modern trade 4 แห่ง Big C 1 และ 2 ,Makro ,Lotus และร้านขนาดเล็กอีก 12 แห่ง รวม 16 แห่ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หนองม่วง ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ชุดช่วยเหลือและ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง (Visit System)
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ไทยละโว้ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทยละโว้ให้ที่เป็นต้องการ และมีชื่อเสียง แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง
เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสระโบสถ์ ออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการผู้ว่าพบประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ณ ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น ร่วมบูรณาการออกเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมที่ประสบภัยแล้ง ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณวัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจงและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ.2558 ของจังหวัดลพบุรี ให้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน มอบหญ้าแห้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อบรรเทาปัญหา ผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ที่ทำการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในจังหวัดลพบุรี ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ชั้น 4) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวบุษบา ถานอาดนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558 ณ วัดสามัคคีประชาราม หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 9 – 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ีี่ดำเนินกิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลซิสและทูเบอร์คูโลซิส ในโครงการผลิตโคเนื้อในเขตเศรษฐกิจ (Zoning โคเนื้อ)
1 2 3 4 5
 
 

 

  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th