[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (15 ธ.ค.2560) และ ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค.2560)
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับปศุสัตว์
พระราชบัญญัติ
กฎ ระเบียบ ด้านโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
พระราชกฤษฎีกา

กฏระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการบังคับใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (ระบบ HACCP) สำหรับโรงฆ่าและโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อส่งออก

กฎกระทรวง  
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์
ประกาศกรมปศุสัตว์  
ระเบียบการเงินการคลัง และการพัสดุ
ข้อบัญญัติ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ระเบียบกรมปศุสัตว์  
ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์
 
  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th