[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2560
  
  
  

 เริ่มนับ 21 / ก.พ. / 2555
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ฯเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
 
1

การศึกษาความชุกของเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มไก่พันธุ์ของจังหวัดลพบุรี
เจ้าของ ศักดิ์ชัย  พนิตจิตบุญ และ ชาญชัย  จุลโลบล

7 / มี.ค. /
2557
งานวิชาการ
2
25 / มี.ค. / 2558
งานวิชาการ
3

โครงการศึกษาการใช้น้ำนมหมักจุลินทรีย์ในฟาร์มโคนมเพื่อ
เพิ่มปริมาณน้ำนมดิบของฟาร์มในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เจ้าของ นางสาวรักษิณา   สัตย์ชาพงษ์ และ นายสุชาติ  ยี่สาคร

31 /ส.ค./
2560
งานวิชาการ
4

ารศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม แพะ แกะ ลพบุรี  
เจ้าของ
นางสาวรักษิณา   สัตย์ชาพงษ์ และ นายรักธรรม  พงษ์แก้ว

31 /ส.ค./
2560
งานวิชาการ
5

การศึกษาสภาพการเลี้ยงและการตลาดแพะนมในจังหวัดลพบุรี
เจ้าของ นายรักธรรม  พงษ์แก้ว

4 /ก.ย./2560
งานวิชาการ
 
6
การศึกษาสภาพการเลี้ยงและการตลาดแพะเนื้อในจังหวัดลพบุรี
เจ้าของ
นายรักธรรม  พงษ์แก้ว และนางสาวรักษิณา   สัตย์ชาพงษ์
4 /ก.ย./2560
งานวิชาการ
  
ลิขสิทธิ์ © 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขที่ 7 ซอยเทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร/โทรสาร 036-687998 E-mail : pvlo_lbr@dld.go.th